Digital Strategi

En digital strategi är grunden i företagets närvaro på Internet.

Lönsamt med en digital strategi

En digital strategi är grunden i ett företags närvaro på Internet. Det är i strategiarbetet som man definierar sina målgrupper, vilka kanaler (den egna webbplatsen, YouTube, Google-annonsering, sociala medier mm) som man ska finnas i och vilket innehåll som ska publiceras i respektive kanal.

En digital strategi gör valda kanaler effektiva och lönsamma. Det digitala landskapet är oerhört stort och att dyka in i en enskild kanal utan en strategi och plan kan i många fall innebära att man satsar tid, pengar och resurser på något som inte fungerar.

Digital strategi från Zenap

TYDLIG PLAN

En strategi ger en tydlig plan för hur man ska arbeta med sociala medier och övriga kanaler för att nå affärsmålen.

MÅLINRIKTAD

Med en digital strategi vet du var du hittar kunderna som är intresserade av dina produkter och tjänster.

SKAPAR FOKUS

Skälen att jobba med en digital strategi är många och för bästa effekt är det viktigt att fokusera på ett eller två av dessa.

LÖNSAMT

Med en digital strategi kan du satsa pengar och resurser på något som fungerar och som kan utvärderas.

BUDGETKONTROLL

Med en tydlig plan kan du bättre budgetera för dina marknadsföringsaktiviteter.

SAMMA SPRÅK

Med en nedskriven digital strategi blir det enklare att kommunicera vad som ska göras och vilka resultat som kan förväntas.

Vill du också veta hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss för mer information eller ring 073-505 79 54

Tydlig plan

En digital strategi innebär med andra ord att företaget får en tydlig plan för hur man ska arbeta med sociala medier och övriga kanaler för att stötta affärsmålen. Samtidigt ger en tydlig strategi medarbetare en insikt i hur olika digitala kanaler fungerar och hur man bäst använder dem för att kommunicera med företagets olika intressenter.

Tiden man har utrymme för att lägga på de olika kanalerna påverkar hur omfattande strategin kan tillåtas vara. Företagets målgruppers preferenser påverkar vilken eller vilka kanaler man väljer, samt när och hur ofta man uppdaterar. Verksamheten, målgrupperna och företagets mål påverkar vilket slags innehåll man kommer att dela med sig av.

Zenap Webbkommunikation

Välkommen till Zenap webbkommunikation i Enköping, vi hjälper dig att bygga din digitala närvaro. Vi är en långsiktig samarbetspartner och resurs inom webbutveckling, digital marknadsföring och design för våra kunder i bland annat Stockholm, Uppsala och Västerås.

Kontakta oss

E-post: info@zenap.se
Telefon: 073-505 79 54

Besökadress

Gånstavägen 4, Enköping